gilanica
honey bee cross breeding stocks project

چرا ملکه های گیلانیکا؟

تولید محصول بالا

رشد سریع بهاره

آرامش و رفتار نجیبانه

مقاومت در مقابل واروا

گیلانیکا

تیم ما در پروژه گیلانیکا به دنبال تلاقی های موفق نژادی از نژادهای برتر دنیا و از لاینهای اصلاح شده و به عمل ثابت شده در جهت هر چه بهتر کردن فاکتورهای اصلاحی از جمله تولید محصول بالا، آرامش و رفتار نجیبانه، رفتار بهداشتی، مقاومت در برابر عوامل بیماری زا و کنه واروا، عدم بچه دهی و همچنین زمستان گذرانی موفق با کمترین میزان مصرف عسل می باشد.

شرایط محیطی و منطقه: پرورش زنبور نر و ملکه در سه سایت که همگی در زمان پرورش از بهترین شرایط دمایی و مرتع برخوردار و به دور از زنبورهای غیر نژاد صورت می گیرد.ملکه های پرورشی در پروژه گیلانیکا از عملکرد بالا در سطوح استاندارد جهانی برخوردارند و از جهت خلوص و راندمان قابل رقابت با تولیدات ایستگاههای مطرح جهان هستند. بانک ژنتیکی پروژه یکی از قویترین و متنوع ترین ها در دنیاست و مملو از ملکه های مادری و پدری ممتاز میباشد.

خصوصیات ملکه های تولیدی

 • آرامش و رفتار غیرتهاجمی
 • رشد سریع بهاره
 • تولید محصول بالا
 • نهایت استفاده از مرتع در کوتاهترین زمان
 • استفاده کمتر از بره موم در کندو
 • جهت یابی عالی
 • رفتار بهداشتی بالا
 • زمستان گذرانی با کمترین میزان مصرف عسل
 • مقاومت در برابر جرب واروا
 • مقاومت در برابر عوامل بیماری زا
 • وفق پذیری با اقلیم متفاوت آب و هوایی

آیا علاقمند به ایجاد یک زنبورستان موفق با ملکه های گیلانیکا هستید؟

پس برای خرید ملکه های ممتاز و یا کلنی اصلاح شده گیلانیکا اینجا را کلیک کنید