بیماری سپتی سمی در زنبورعسل


✳️عامل ایجاد این بیماری در زنبورعسل یک باکتری به نام پسودوموناس اروجینوزا است. این بیماری مختص زنبورهای بالغ است، به نظر می رسد رطوبت از عوامل تاثیر گذار در اشاعه بیماری است. تغذیه فراوان با غذای مصنوعی و تراکم زیاد زنبورها روی شان ها به عنوان سایر عوامل مستعد کننده قلمداد می شوند. در صورت بروز این بیماری زنبورها به سرعت تلف می شوند.
✅نشانه های بیماری: همولنف (خون) زنبورهای بیمار از قهوه ای کم رنگ به سفید گچی تغییر می کند. مشخص ترین نشانه بیماری، نابودی سریع عضلات است، طوری که برداشتن زنبور بیمار با ضمایم آن ممکن نیست، زیرا بال، پا، سر، قفسه سینه و شکم آن از بدن حشره مرده جدا شده و می افتد. علائم دیگری نیز مانند بی قراری، غذا نخوردن و نداشتن قدرت پرواز مشاهده می شود.
❇️کنترل: تمامی نژادهای زنبورعسل نسبت به این بیماری حساس هستند، اما میزان حساسیت همه یکسان نیست.
برای درمان این بیماری از داروی استرپتومایسین استفاده می شود، اسید سیتریک نیز با توجه به تغییر PH برای مقابله با بیماری مفید است.
منبع: کتاب بیماریها و آفات زنبورعسل و روش های تشخیص آن، تالیف خانم دکتر نبیان.