فعالیت ها

فروش فراورده های زنبور عسل

فروش تجهیزات زنبورداری

تحقیق و پژوهش

طراحی و تولید ادوات زنبورداری

مشاوره و آموزش

\

تولید ملکه اصلاح شده زنبور عسل

تصاویر مجموعه گیلانیکا

قبل
بعد

اعضای تیم گیلانیکا