درباره ما

گالری تصاویر

مهندس حسین سیار

مدیر تولید


فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر، پژوهشگر ژنتیک، متخصص تلقیح مصنوعی، مخترع، متخصص پیوندهای گیاهی، پشتیبان زنبور عسل، طراح کندو و کندوچه و ابزار حرفه ای زنبورداری هستم. زنبورداری شغل اجداد من بوده و از 9 سالگی شروع به مطالعه زنبورداری علمی نمودم.

مهندس وحید امجدی

مدیر راهکار هوشمند


مهندس امیر دماوندی

مدیر روابط عمومی


کارشناسی مدیر فروش و اجرایی شرکت

مهندس محمد رضایی

مدیر توسعه کسب و کار


مهندس نرم افزار , کارشناس ارشد مدیریت و طرح ریزی استراتژیک ,ایده پرداز و طراح ساختار, مشاور توسعه کسب و کار و مدرس و کوچ کارآفرینی با رویکرد برکت مبنا، هستم.

مهندس ضمامی

مدیر سایت و فروش

09119466538


فارغ التحصیل مهندسی تکنولوژی نرم افزار
ثبت نام ملکه برای سال 1399