دانشنامه

در این بخش مفاهیم پایه ای تا پیشرفته صنعت زنبورداری را میتوانید مطالعه کنید

25 ژانویه 2020

نحوه تخمیر گرده برای نان گرده

نحوه تخمیر گرده برای نان گرده   برای خواندن مطلب روی کلمه تخمیر گرده کلیک کنید.    
25 ژانویه 2020

نان زنبور منبع سلامتی، نشاط و طول عمر

نان زنبور منبع سلامتي، نشاط و طول عمر تغذيه نقش مهمي در رشد و نمو بدن از سنين  كودكي تا پيري دارد. بنابراين بايد از اوايل […]
14 ژانویه 2020

مروری بر میکروفلورای دستگاه گوارش زنبورعسل

زنبور عسل حشره ای مفید و اقتصادی بوده که کلیه فعالیتهای زیستی آن به طبیعت وابسته است و هر گونه اختلال در اکوسیستم طبیعی آن، موجب […]
12 ژانویه 2020

بررسی مهمترین عوامل ذکر شده برای پدیده فروپاشی کلنی زنبور عسل

بررسی مهمترین عوامل ذکر شده برای پدیده فروپاشی کلنی زنبور عسل   برای خواندن مطلب اینجا کلیک کنید    
12 ژانویه 2020

برخی از روش های اندازه گیری کیفیت بره موم

برخی از روش های اندازه گیری کیفیت بره موم   برای خواندن مطلب اینجا کلیک کنید    
20 دسامبر 2019

استفاده از سيستم كندوى كف باز و مزاياى آن نسبت به كندوهاى رايج در كشور

چكيده : اســتفاده از سيســتم كندوى كف باز با عايق بندى كامل زير درب كندو به وسيله فوم و يك لايه پلاستيك ضخيم باعث مهارهوا گرم […]
20 دسامبر 2019

تأثير خشك كردن با هواي گرم بر خصوصيات كيفي و فيزيكی وشيميايي گرده زنبورعسل

تأثير خشك كردن با هواي گرم بر خصوصيات كيفي و فيزيكی وشيميايي گرده زنبورعسل گرده گل يكي از مهمترين توليدات كلني هاي زنبور عسل است و […]
11 دسامبر 2019

مدیریت تهدیدات زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی زنبور عسل ایرانی

شناسـایی تهدیـدات زیسـت محیطـی و راههـای مقابلـه بـا آنهـا در جهـت برقـراری امنیـت غذایـی و همچنیـن حفـظ ذخایر ژنتیکـی از اهـداف مهـم پدافنـد غیـر عامـل در […]
ثبت نام ملکه برای سال 1399