Large Spinner
زنبورهای باکفست

زنبورهای باکفست

25 سپتامبر 2020

تاریخ زنبورهای باکفست

زنبور عسل باکفست توسط برادر آدام ( کارل کرل ) متولد 1898 در آلمان ایجاد و پرورش یافته است .

در آغاز قرن بیستم، زنبورهای عسل جزایر انگلیس توسط کنه تنفسی (acarapis woodi) از بین رفتند. وی کشف کرد که جمعیتهای بازمانده کلنی هایی بودند که حاوی گونه ای از زنبورهای عسل هستند که از تلاقی های بین زنبور ایتالیایی و زنبور سیاه بومی آنها ایجاد شده.

پس از آن ، او مطالعات خود را در ایستگاه جفت گیری دور از دارتمور ادامه داد و تلاقی های کنترل شده ای را بین ملکه ها و نرها انجام داد.

در این مدت او به اروپا ، آفریقا و آسیای میانه سفر کرد و به دنبال سویه های مختلف زنبورهای عسل بود تا بتواند Buckfast Bee / Buckfast Queen خود را ایجاد کند

در آغاز سویه جدید فقط ترکیبی بود ، اما پس از سالها انتخاب ژنهای زنبور را که به یک نژاد جدید تبدیل شد تثبیت کرد. زنبور عسل Buckfast دارای رشد خیلی خوب در فصل بهار است، معمولا آنها در استارت بهاره از Carnica یا Ligustica اما آنها دارای کسترش آنی در هنگامی میشوند که شرایط آب و هوایی پایدار و جریان شهد و گرده تثبیت شود. 

برادر آدم آنها را به خاطر آرامش و رفتار نجیبانه شدیدشان دوست داشت و آنها را "زنبورهای آرام غیر عادی" نامید .

آنها به خوبی برای زمستان گذرانی در مناطق با زمستان سرد سازگار هستند و در طول زمستان نسبت به سایر نژادها از ذخیره عسل کمتری استفاده می کنند.

یکی از بهترین ویژگی های آنها تمایل بسیار پایین به بچه دهی است که باعث می شود آنها برای مزارع بزرگ زنبورداری نیز بسیار مفید باشند زیرا در فصل ازدحام نیازی به استخدام زنبوردار اضافی برای جستجوی سلولهای ملکه نیست ، چون این باعث هزینه های زیادی می شود.

زنبور Buckfast دارای یک رفتار بزرگ بهداشتی است که آنها را دور از بیماری ها و واروا نگه میدارد و آن هم شناسایی و حذف شفیره آلوده به وارواست که از این نظر بهترین زنبور عسل در جهان است.

ویژگی های زنبورهای عسل / ملکه ها 

  • پیشرفت خوب در بهار
  • بسیار آرام 
  • زمستان گذرانی خیلی خوبی دارد و در طول زمستان نسبت به سایر نژادها از ذخیره عسل کمتری استفاده می کند
  • آنها به خوبی با مناطق دارای زمستانهای سرد سازگار هستند
  • پایین ترین میل بچه دهی 
  • بسیار بهداشتی و مقاومت در برابر بیماری ها
  • ظرفیت بی حد برای کار و جستجوی شهد و گرده
  • ملکه تخمگذاری را در پاییز کاهش می دهد

ترجمه و تنظیم: مهندس حسین سیار

ایجاد زنبورستان موفق

آیا علاقمند به ایجاد یک زنبورستان موفق با ملکه های گیلانیکا هستید؟

برای ثبت نام و خرید ملکه کلیک کنید