Large Spinner
تناسب مواد بکار برده شده در فنجانک های ملکه زنبورعسل بر پذیرش پیوند لارو و تولد ملکه

تناسب مواد بکار برده شده در فنجانک های ملکه زنبورعسل بر پذیرش پیوند لارو و تولد ملکه

23 دسامبر 2022

زنبورهای عسل حشرات بسیار اجتماعی هستند که ترجیح می دهند در کلنی های زندگی کنند که از یک ملکه تشکیل شده  که کلیه عملکردهای تولید مثلی را رهبری میکند ، و تعداد زیادی زنبور کارگر، و  تعداد کمی از نرهای فصلی، زنبورهای عسل تامین کننده طبیعی انواع مختلف    محصولاتی از جمله عسل، بره موم، ژل رویال، زهر زنبور عسل و گرده هایی که در صنایع داروسازی و دارویی استفاده شده است. علاوه بر این سهم آنها در اکولوژی شگفت انگیز است، به ویژه در   شرایط گرده افشانی، که هم برای تولید غذا و هم باروری ،بسیار مهم است.

پرورش ملکه زنبور عسل مهمترین اقدام در زنبورداری است برای تکثیر سریع جمعیت زنبور عسل و همچنین جایگزینی

ملکه های مسن هر سال برای افزایش تولید عسل، و قرار دادن ملکه های جدید در صورت از دست دادن ناگهانی در طول دستکاری کلنی،حمل و نقل و بیماری ها، کاربرد دارد .

این تحقیقات برای ارزیابی و مقایسه انواع مختلف مواد استفاده شده در فنجانکها انجام شده ، برای تناسب آنها بر پذیرش لارو در طول فرآیند پرورش ملکه زنبور عسل با ۶ تیمار مختلف به مدت دوسال صورت گرفته.

مواد موم مختلف از جمله موم تازه و کهنه زنبور عسل،  موم درپوش و پارافین نیز استفاده شده.

گروه ها  شامل .

۱: موم تازه زنبور عسل (T1) که از موم هرزه بافی شده برداشت شده است.

۲: موم کهنه زنبور عسل که استخراج شده از شانه های نوزادان قدیمی بوده (T2 )، ۳:موم زنبور عسل به دست آمده از برداشتن درپوش سلولهای عسل( منظور همان موم پلمپ شد سلولهای عسل است) (T3 ).

۴: موم پارافین 100٪ (T4).       

۵: 50٪ موم پارافین + 50٪ موم زنبور عسل کهنه تهیه شده از شان ها و پوکه های کهنه و قدیمی  (T5) .

۶: فنجانک های پلاستیکی قهوه ای رنگ( گروه کنترل ) (T6)

یافته ها نشان داده که بالاترین مقدار میانگین از  لاروهای پذیرفته شده با موم درپوش زنبور عسل مرتبط بودند( همان موم پلمپ شده عسل )  و میزان پذیرش لارو با این بستر بسیار بیشتر بود نسبت به لاروهای تیمار شده با سایر مواد استفاده شده ، در مقایسه با فنجانک های  پلاستیکی کنترل، همچنین جذب لارو در سایر مواد فنجانک به طور قابل توجهی بیشتر بود.،  یافته های فعلی نشان داده که استفاده از موم زنبور عسل باعث افزایش پذیرش لارو می ‌شود . این واقعیت که این موم خالص ترین موم تولید شده توسط زنبورها در طی در پوش گذاری قاب های عسل در تمام فصول شهد است، می تواند توضیح دهد

که چرا مواد مایع در پوش عسل در طول پرورش ملکه مفید هستند..در سلول‌های پلاستیکی کنترل، میزان پذیرش لارو کم بود، در محدوده  از 13.33 درصد و 12.00 درصد بوده علاوه بر این، Mattiello و همکاران.  (2022) گزارش داده اند که اندازه فنجانک سلول ملکه ممکن است بر میزان پذیرش تأثیر بگذارد و مطابق آن لاروهای پیوندی و اندازه ملکه، ممکن است روی کیفیت کلنی تاثیر بگذارد. به نظر می رسد اندازه فنجانک های سلول تأثیر خوبی بر روی وزن و اعضای بدن ملکه ها زنبور عسل دارد. توضیح اینکه چرا سرپوش مومی زنبور ها به عنوان مواد پیوندی بهترین عملکرد را دارد ناشناخته است و باید در آزمایشات تحقیقاتی میدانی و آزمایشگاهی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، در   محیط نسبتاً گرم و خشک، کلنی های سلول ساز  (30 تا 35 درجه سانتیگراد)، موم درپوش ممکن است بیشتر از سایر موارد مورد علاقه زنبور باشد ، و  زمان طولانی تری توسط زنبور عسل نسبت به سایر مواد تشکیل دهنده مورد استفاده و نگهداری  قرار گیرد .در نتیجه، ممکن است زنبورها محصولات تولیدی خود را  بیش از مواد دیگر مورد استفاد درپرورش ملکه ترجیح دهند. این یافته ها می تواند به زنبورداران محلی و پرورش دهندگان ملکه در به دست آوردن ملکه های قوی با کیفیت برتر از طریق بهترین تکنیک های زنبورداری کمک کند.در میان تمام مواد فنجانک های مورد بررسی برای تولید ملکه در این مطالعه، فنجانک‌های مصنوعی سلول ملکه ساخته شده از موم زنبور عسل دارای بالاترین پذیرش لارو و تولد ملکه بودند. بر اساس یافته های این مطالعه، استفاده از موم زنبور عسل می تواند پذیرش لارو پیوندی را در طول پرورش ملکه افزایش دهد. مطالعات بیشتری برای ارزیابی فنجانک های ملکه از منابع مختلف مورد نیاز است، به ویژه که می توان از آنها برای افزایش تعداد زنبورهای ملکه پرورش یافته استفاده کرد. بر اساس یافته های این مطالعه، استفاده از موم زنبور عسل می تواند پذیرش لارو پیوندی را در طول پرورش ملکه افزایش دهد. مطالعات بیشتری برای ارزیابی فنجانک های ملکه از منابع مختلف مورد نیاز است، به ویژه که می توان از آنها برای افزایش تعداد زنبورهای ملکه پرورش یافته استفاده کرد. نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه منافع مالی یا روابط شخصی رقیب شناخته شده ای ندارند که  بر کار گزارش شده در این مقاله تأثیر بگذارد.1. میانگین تعداد لاروهای پذیرفته شده ۷۲ ساعت پس از پیوند زدن به فنجان های ملکه مواد مومی مختلف که  در طول پرورش ملکه در سال های2020-2021 نشان داده شده است.( توضیحات مواد تشکیل دهنده  T1 الی T6 در متن درج شده است )2. میانگین تعداد لاروهای پذیرفته شده 72 ساعت پس از پیوند به فنجانک های ملکه مواد مومی مختلف که در طول فصل پرورش ملکه در سال های 2021-2022 نشان داده شده است.مقایسه میزان پذیرش لارو پیوند بین

2020-21 و 2021-22 در جدول (1 )ذکر شده است.

میزان پذیرش لارو در T3 به ​​طور قابل توجهی بالاتر است.

توجه داشته باشید.  مقادیر در ستون هایی که با حروف مختلف دنبال می شوند به طور قابل توجهی با سایرین متفاوت است.


به اهتمام مهندس رضا حاجی زاده


ایجاد زنبورستان موفق

آیا علاقمند به ایجاد یک زنبورستان موفق با ملکه های گیلانیکا هستید؟

برای ثبت نام و خرید ملکه کلیک کنید