Large Spinner
پرورش نرهای سالم پروازی برای امر پرورش ملکه

پرورش نرهای سالم پروازی برای امر پرورش ملکه

11 دسامبر 2019

با توجه به اینکه یکی از مهمترین نکات در تولید ملکه تولید نرهای سالم پروازی می‌باشد یکی از متدهای تولید نر را که برگرفته از علم رفتارشناسی زنبور عسل می‌باشد را تشریح مینمائیم تا بتوان با بکارگیری دقیق در زنبورستان خود نرهای سالم و قوی حتی پیش از فصل را آماده نماییم

_ مرحله ابتدایی ساماندهی

باید کلنی که تصمیم داریم از آن نر تولید نمائیم از نظر میزان جمعیت و نوزادان در سنین مختلف مخصوصا شفیره های در حال تولد به تعداد حد اقل پنج قاب تا بیشتر تجهیز نماییم نکته آنست که این کلنی از ده روز قبل از تولید نر باید مرتب و به مقدار ی که بتواند شربت را روزانه مصرف نماید مورد تشویق قرار گرفته یا به اصطلاح شربت کش شود

_مرحله دوم آماده سازی

پنج قاب پوکه نر بافت آماده نموده که ترجیحا تیره باشد

ملکه کلنی را پیدا نموده و کنار میگذاریم و تمامی زنبورهای روی قاب را داخل کندو تکان داده و قابهای کلنی را خارج می‌نماییم و هیچ قابی را از قبل باقی نمیگذاریم حتی یک قاب. باید ترجیحا این کلنی از نظر جمعیت بسیار بالا باشد

_ مرحله سوم ساماندهی

پوکه های نر بافت داخل کندو گذاشته شود واز همان لحظه شربت بسیار غلیظ که قابلیت ذخیره سازی داشته باشد داده شود این عمل هر چند ساعت یکبار که کلنی خالی از شربت شده دو روز تمام تکرار شود

بعد ازدو روز که تمامی قابها از شهد پر شدند این رویه قطع گردد و کلنی به حال خود رها میشود این کلنی که در صدد ساماندهی و ایجاد بالانس در تخمریزی و ساماندهی شهد داخل قابها به روال قبلی خود بازگشته و شهدهای ذخیره شده را به کناره‌ها برده و فضای خالی برای ملکه آماده به تخمریزی فراهم مینمایند ولیکن تخم‌های گذاشته شده با وجود پوکه های نر همگی نر هستند

این شیوه تولید نر مقدمه‌ای کوچک برای یک فرایند عظیم تولید نر پیوسته است که حلقه های دیگر آن در تکمیل زنجیره تولید ملکه حتی بشکل چهار فصل ادامه داشته و تولید کنندگان ملکه با اسپرم گیری برای تلقیح مصنوعی متداوم و تولید ملکه میتوانند قدم‌های بلندی را بردارند

سه روز بعد کلنی کنترل شده و قابهای آن همگی در حالت پذیرش برای تخم روز و یا دارای تخمریزی مشاهده میگردند که بعد از گذشت هفته اول این کلنی قابلیت پذیرش مجدد پوکه ها یا برگه های نر را دارد

باید متذکر شویم که خمیر گرده باید از روز اول سازماندهی تا پایان دوره تولید نر در دسترس کلنی قرار داده شود

امید است محققین و زنبورداران پاکدست و خوش فکر و خلاق سرزمینم مایه مباحثات ما در پیشرفت این صنعت در کشور و جهان باشند

آرش سالار کیا

ایجاد زنبورستان موفق

آیا علاقمند به ایجاد یک زنبورستان موفق با ملکه های گیلانیکا هستید؟

برای ثبت نام و خرید ملکه کلیک کنید